Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 1. februar 2023

 

Onsdag den 1. februar 2023 kl. 18.30 - 21.00

i personalerummet
 

Deltagere: Marianne, Lars, Daniel, Vibeke, Nina, Hans Henrik, Wissam, Mette, Henrik, Alexander, Kasper og Linda samt fra elevrådet Mai Lillelund og Kristina

 

Fraværende: Linda, Mette, Wissam 

Mødeleder / referent: Lars / Alexander

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

Ønske om at bruge ekstra til på drøftelse af punkt 4

 

 1. Nyt fra elevrådet (10 min - slut kl. 18.45)

 

Ledelsen deltager på kommende elevrådsmøde, hvor der bliver drøftet mulige udeområder.

 

 1. Godkendelse af princip for brug af meddelelsesbog (15 min - slut kl. 19.00)

Det udarbejdede princip for skole-hjem samarbejde samt bilag om meddelelsesbogen har nu været i høring i personalegruppen. Ændringsforslag er indarbejdet og nyt udkast ligger som bilag i vores mappe i drev.

På mødet drøftes udkast og princip godkendes. 

 

Tilbagemeldinger fra personalet præsenteres.

Princippet er godkendt og evalueres november/december 2023

 

 1. Drøftelse af bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg (50 min - slut kl. 19.50)

 

Bestyrelsen bliver præsenteret for det politiske forslag om “bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg”

Bestyrelsen drøfter processen, som følger med forslaget og hvilke overvejelser bestyrelsen har i forhold til høring og kommunikation. 

Bestyrelsen har plan om at lave et åbent brev (Nina laver et udkast), et orienteringsmøde for forældre på skolen og et informations skriv til forældrene på skolen (Hans Henrik).  

 

 1. PAUSE - 10 min

 

 1. Tid til børnenes spisning (15 min - slut kl. 20.15)

Daniel har fået en henvendelse vedr. tiden til børnenes spisning. Er der ved forsinkelser i undervisningen efterfølgende for kort tid til at spise? Er der oplevelse af, at det er en generel problematik, eller er henvendelsen udtryk for en enkeltstående hændelse?

Drøftelse heraf.

 

Henvendelsen er drøftet og Daniel giver besked tilbage på henvendelsen om at tage direkte kontakt til læreren. 

 1. Evaluering og tests (20 min - slut kl. 20.35)

Børne- og undervisningsudvalget har på mødet den 11.10.22 behandlet et punkt om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem. I den forbindelse er det vigtigt for udvalget, at der lokalt i samarbejde med skolebestyrelsen drøftes, hvordan man arbejder med evaluering og tests generelt set inden for de givne rammer. Det skal fremover besluttes lokalt i samarbejde med skolebestyrelsen, hvordan der arbejdes med evaluering og tests.

Drøftelse af punktet og kommende behandling heraf.

 

Testplanen og opfølgningsplan præsenteres for bestyrelsen og bestyrelsen er enige om at det nuværende princip for evaluering er dækkende for evaluering og bedømmelse. 

 

 1. Meddelelser (15 min - slut kl. 20.50)
 1. Formand Intet nyt
 2. Skoleleder Intet nyt 
 3. Medarbejderrepræsentanter Intet nyt  
 4. Forældrevalgte medlemmer Intet nyt

 

 1. Evt. (5 min - slut kl. 20.55)
  •  

 

 1. Godkendelse af referat (5 min - slut kl. 21.00)

Referatet lægges ud på drev - umiddelbart efter mødet.  

Godkendt!


 

Venligst

Lars og Linda