Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 14. december 2023

Dagsorden fælles skolebestyrelsesmøde 

Deltagere: 

Mødedato: mandag den 14.12.23.

Sted: Seminarieskolen 

Tidspunkt: 17.00 – 19.30 (inkl. Julefrokost)

Ordstyrer: Marlene

Referent: 

 

Punkter:

Referat

tid

Fælles skolebestyrelsesmøde

Kl. 17.00 – 19.00 (inkl. Julefrokost)

 1. Godkendelse af dagsorden (B)
 

2

 1. Godkendelse af referat (B)
 

3

 1. Trafiksituationen (O)
  • Orientering om det arbejde der igangsættes og tidsplan.
 

20

 1. Principper for klassedannelse (D-B)
  • Læs vedhæftede forslag
 

20

 1. Ny styrelsesvedtægt – udtalelse fra skolebestyrelsen (D)
  • Styrelsesvedtægten er blevet revideret mhp.: 

• at tilrette og opdatere, således denne afspejler nuværende organisering af skoleområdet i Aalborg Kommune. 

• Der er foretaget en generel korrektion af bl.a. navne/nuværende organisering i Styrelsesvedtægten (fx: korrektion af Børn og Unge i stedet for Skoleforvaltning, Børne- og Undervisningsudvalget i stedet for Skoleudvalget, antal af skoler mv.) 

• samt præcisering af aktuel og gældende lovgivning. 

Styrelsesvedtægten for Aalborg Kommunes skoler beskriver nu alle retningslinjer for den overordnede styrelse af skolerne i kommunen og fastsætter, sammen med bilaget til styrelsesvedtægten, en række retningslinjer for skolens virke, herunder for: 

• Byrådet samt Børne- og Undervisningsudvalget i Aalborg Kommune, Skolebestyrelsen, Klasseforældrerådet, Skolens leder, Elevråd, Aalborg Fælleselevråd samt Fælles Rådgivende Organ

 

20

 1. Forventningsafstemning og planlægning af informationsmøde d. 15. januar 2024 (D-B)
  • Hvad er vigtigt at få informeret om?
 

10

 1. Retningslinjer for overtallighed (O)
  • Retningslinjerne er godkendt på fælles MED-møde d. 7/12
 

10

 1. Orienteringspunkter (O)
 • Plan for energirenovering
 • Informationsmøde skolestartere 30/11
 • Tilbagemelding på seminarønske for skolebestyrelsen
 

10

 1. Evt.
 

5

Punkter til kommende møder:

 

 

  

Byplanvejens Skole

Kl. 19.00 – 19.30

 1. Nyt fra elevrådet
 

5

 1. Meddelelser
  1. Formand
  2. Skoleleder
  3. Medarbejderrepræsentanter
  4. Forældrevalgte medlemmer
 

10

 1. Evt.
 

5

Seminarieskolen

Kl. 19.00 – 19.30

  
 1. Nyt fra:
 • Elevrådet
 • DUS  
 • Skole 
 • Ledelsen 
  • Børnetal – ind/udmeldelser
 • K-klasserne
 • Forældre
 

10

 1. Evt.

 

  

Næste fælles skolebestyrelsesmøde 22. januar 2024 på Byplanvejens Skole