Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 30. marts 2022

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde

Sted: Personalerummet

 

Dato: 30/03-2022

Tidspunkt: 18.30 – 21.00

Mødeleder: Lars

Referent: Alexander

Deltagere: Anne, Christian, Janni, Marianne, Charlotte, Lars, Mette, Ditte, Camilla, Alexander, Kasper og Linda

 

Fraværende: Lars

Dagsorden

Tid

Referat

 

Opfølgning

 

1.

Godkendelse af dagsorden

 

5 min

 

2.

Nyt fra elevrådet

Herunder er der nyt ift. beslutning vedr. behandling af Måltidspolitikken?

 

10 min

slut kl. 18.45

 

3.

Skolebestyrelsesvalg 2022

Status på det igangværende valg samt drøftelse af den videre proces.

Der er i skrivende stund kun kommet kandidatopstillingsblanket ind fra to kandidater, hvilket er bekymrende.

 

20 min slut kl.

19.05

 

4.

Godkendelse af timefordelingsplan 22/23

Timefordelingsplan for 22/23 er drøftet i personalegruppen og forslag ligger klar til behandling og godkendelse i bestyrelsen.

30 min slut kl.

19.35

 

5.

Omlægning af UU timer

I indeværende skoleår er timer til UU omlagt til lektioner med to voksne i klassen.

Bestyrelsen bedes tage beslutning om, hvorvidt vi skal fortsætte omlægningen.

Drøftelse og beslutning

 

30 min slut kl. 20.05

 

pausetid - legitimister det er okay, at spise i timerne.

 

alt uv. omlægges til to-lærer

skak og trivsel bliver

 

6.

Vedligehold af bygninger

Punktet er en opfølgning på punkt fra 29.11.21 samt sidste møde.

Der blev besluttet, at TLU og personalet skulle spørges til en liste med arbejdsopgaver til dette møde.

Opfølgning herpå.

20 min slut kl. 20.25

 

7.

Princip for klassedannelse Udkast til nyt princip drøftes og godkendes.

15 min slut kl. 20.40

 

7.

Meddelelser

Formand

Skoleleder

Medarbejderrepræsentanter

Forældrevalgte medlemmer

 

10 min slut kl. 20.50

 

b) 

 

c)

 

d)

 

8.

Evt.

 

5 min

slut kl. 20.55

 

9.

Godkendelse af referat

Referatet lægges ud på drev - umiddelbart efter mødet.

 

5 min

slut kl. 21.00

 

Venlig hilsen

Lars og Linda