Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 16. marts 2023

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 18.30 - 21.00

i personalerummet

 

 

Deltagere: Marianne, Lars, Daniel, Vibeke, Nina, Hans Henrik, Wissam, Mette, Henrik, Alexander, Kasper og Linda samt fra elevrådet Mai Lillelund og Kristina

 

Fraværende: Linda, Mai, Wissam, Daniel og Lars  

Mødeleder / referent: Nina / Alexander

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

Godkendt

 

 1. Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem og konstituering af bestyrelsen (10 min - slut kl. 18.45)

Vi søger dispensation for, at beholde den nuværende bestyrelse uden et suppleringsvalg. 

Nina er valgt som formand og Vibeke er valgt som næstformand 

 

 1. Nyt fra elevrådet (10 min - slut kl. 18.55)

Elevrådet arbejder på, at lave nye og spændende udeområder omkring a-huset

 

 1. Godkendelse af timefordelingsplan 23/24 (20 min - slut kl. 19.15)

Planen danner grundlag for hele arbejdet med skoleårets planlægning og den kommende fagfordeling.  Oplæg til plan gennemgås, drøftes og godkendes

 

Timefordelingsplanen er godkendt og bestyrelsen har forståelse for mulige ændringer. Bestyrelsen ønsker  en status, hvis der kommer ændringer.

 1. Evaluering af og beslutning om omlægning af UU-timer (20 min - slut kl. 19.35)

I indeværende skoleår er timerne til understøttende undervisning omlagt til to-lærer/pædagog i vidt omfang. Der er fra UVM givet mulighed for at fortsætte omlægning. Drøftelse af omlægning af timer og beslutning for næste skoleår. 

 

Bestyrelsen godkender, at omlægge alt understøttende undervisning, med undtagelse af trivsel og skak/teknologiforståelse 

 1. PAUSE - 10 min

 

 

 1. Skolefesten 27/4 - bestyrelsens rolle - de første overvejelser  (15 min - slut kl. 20.00)

Der er planlagt skolefest i år til den 27. april. Er bestyrelsen interesseret i at have en rolle og være synlige ved festen?

Kort indledende drøftelse med idégenerering og om mulighederne for bestyrelsen.

 

 1. Drøftelse af høringssvar til nye bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg (35 min - slut kl. 20.35)

 

Nina tager kontakt til bestyrelsesformanden fra Gug skole og undersøger muligheden for et fælles  høringssvar, eller dele af høringssvaret

Mødet d. 28.3 afholdes og bestyrelsen beder om noget at spise og drikke, da der er debatmøde

umiddelbart før bestyrelsesmødet..

 

 1. Meddelelser (15 min - slut kl. 20.50)
 2. Formand
 3. Skoleleder
 4. Medarbejderrepræsentanter
 5. Forældrevalgte medlemmer

 

 1. Evt. (5 min - slut kl. 20.55)
  • Tonny spørg om arrangement d. 28/3 (antal) 

 

 1. Godkendelse af referat (5 min - slut kl. 21.00)

Referatet lægges ud på drev - umiddelbart efter mødet. 

 

Venligst

Nina og Linda