Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 8. december 2022

 

Torsdag den 8. december 2022 kl. 17.30 - 21.00

i personalerummet - med julefrokost
 

Deltagere: Marianne, Lars, Daniel, Vibeke, Nina, Hans Henrik, Wissam, Mette, Ditte, Alexander, Kasper og Linda samt fra elevrådet Mai Lillelund og Christina

 

Fraværende: Nina, Mai, Lars, Daniel

Mødeleder / referent: LVI / Alexander

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

Godkendt

 

 1. Nyt fra elevrådet (10 min - slut kl. 17.45)

-Elevrådet har arbejdet med fejringen af børnevenlig kommune, hvor elevrådet havde søgt 10.000 til fejringen på Byplanvejens skole. Indskolingen havde besøg af en tryllekunstner og mellemtrin/udskolingen havde musikalsk underholdning.

-Fokus på dobbelt lektioner, som kan føles meget lange.

 1. Princip for brug af meddelelsesbog (30 min - slut kl. 18.15)

Den nye meddelelsesbog, der skal erstatte elevplanen, skal tages i brug i dette skoleår. Bestyrelsen skal lave et princip, der forholder sig til brugen af meddelelsesbogen.

På sidste møde besluttede bestyrelsen at revidere princippet for skole-hjem samarbejdet og at udarbejde et bilag hertil omkring meddelelsesbogen.

Drøftelse af udkast til princip samt bilag.

 

Link til princip for skole hjem samarbejdet

 

LVI fortæller om de udkast, som er blevet lavet til princippet omkring forældresamarbejde og bilaget omkring meddelelsesbogen. Det reviderede princip om forældresamarbejde er godkendt og bilaget omkring meddelelsesbogen er ligeledes godkendt. Bilaget omkring meddelelsesbogen evalueres november/december 2023 

Princippet og bilaget kommer i høring ved personalet. eventuelle input bliver efterfølgende behandlet på næste skolebestyrelsesmøde. 

-Udgives forud og i forbindelse med skole/hjem samtalerne minimum to gange årligt.  

-Rettelser er tilføjet i udkast.

 

 1. Meddelelser (15 min - slut kl. 18.30)
 1. Formand 
 2. Skoleleder Vi havde den 6 december besøg af børne og undervisningsudvalget, som var rundt for at besøge skolerne i det østlige Aalborg. 
 3. Medarbejderrepræsentanter Vi har været på internat d. 18/11, hvilket var en rigtig god oplevelse.
 4. Forældrevalgte medlemmer Udfordringer i forhold til parkering drøftes.

 

 1. Evt. (5 min - slut kl. 18.35)
  •  

 

 1. Godkendelse af referat (5 min - slut kl. 18.40)

Referatet lægges ud på drev - umiddelbart efter mødet. 

 

Mødet afsluttes med en lille julefrokost i personalerummet

 

Venligst

Lars og Linda