Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 6. oktober 2022

 

 Torsdag den 6. oktober 2022 kl. 18.30 - 21.00

i personalerummet 

Deltagere: Marianne, Lars, Daniel, Vibeke, Nina, Hans Henrik, Wissam, Mette, Ditte, Alexander, Kasper og Linda samt fra elevrådet Mai Lillelund og ?

 

Fraværende: Daniel, Kasper, Alexander, Wissam, Mai og ?

Mødeleder / referent: Lars / Ditte

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

Punkt 4 og 5 byttes om

Godkendt

 

 1. Nyt fra elevrådet (10 min - slut kl. 18.45)

Intet nyt

 

 1. Godkendelse af revideret forretningsorden (10 min - slut kl. 18.55) - bilag i drev

Efter behandling på sidste møde er forretningsordenen nu klar til godkendelse i bestyrelsen.

 

Revideret forretningsorden er godkendt 

 1. Princip for brug af nationale test (45 min - slut kl. 19.40) - bilag i drev

De nye nationale overgangstest skal afvikles i november måned. Bestyrelsen skal forholde sig til princip for brugen af test. Drøftelse af princip og input til udarbejdelse..

 

Lovgivningen siger tydeligt, hvad man skal med overgangstesten, vi skal således ikke udarbejde et princip.

Skolerne modtager retningslinjer for tilbagemeldingen til forældrene efteråret 22

overgangstesten gennemføres indtil 2025-2026 

PAUSE i 10 min. - indtil kl. 19.50

 

 1. Drøftelse af årshjul for bestyrelsens arbejde (10 min - slut kl. 20.00) - bilag i drev

Efter drøftelse på sidste møde er årshjulet nu tilrettet. Kort drøftelse heraf.

 

Årshjul godkendt

 

 1. Ringeklokke på skolen  (10 min - slut kl. 20.10)

Der har været henvendelser til bestyrelsen omkring den manglende skoleklokke. Der er en hel del henvendelser omkring de udfordringer, det giver.

Der ønskes en orientering omkring overvejelserne indtil nu - og en fælles drøftelse/brainstorm på andre mulige løsninger. 

 

Tilbud på omkring 63.000 kr. til elektriker, kabler og styreenhed for ringesystem på skolen.Udgiften til ny klokke er indtænkt i budgettet. Processen for budgettet er først en intern proces, herefter skal budgettet godkendes af skolebestyrelsen 9. november. Bestyrelsen har drøftet punktet

 

Skoleleder melder noget generelt ud omkring ringeklokken. Formanden besvarer forældre henvendelsen herom.

 

 1. Princip for brug af meddelelsesbog (25 min - slut kl. 20.35) - bilag i drev

Den nye meddelelsesbog, der skal erstatte elevplanen, skal tages i brug i dette skoleår. Bestyrelsen skal lave et princip der forholder sig til brugen af meddelelsesbogen. Drøftelse af princip og input til udarbejdelse.

 

Skolebestyrelsen orienteres om meddelelsesbogen (herefter MB). Vi skal være i gang med at bruge meddelelsesbogen ultimo 2022

MB er oplæg for dialog mellem skole og forældre. Den skal være skriftlig på minuddannelse. MB bruges løbende, offentliggøres minimum en gang årligt.

Udvidet meddelelsesbog med beskrivelse for de elever, der har udfordringer.

Skolebestyrelsen skal udarbejde principper for MB, eller man indskriver det i eksisterende princip for skole hjem samarbejdet.

Udkastet laves i skolebestyrelsen og sendes derefter ud i høring ved personale.

MB behandles igen på næste bestyrelsesmøde

 

 1. Meddelelser (15 min - slut kl. 20.50)
 1. Formand
  1. Ingen meddelelser
 2. Skoleleder
  1. skoleboden lukker til efterårsferien
  2. Der har netop været afskedsreception for en lærer, Palle, på mellemtrinnet
  3. Orientering om personalemæssige ændringer
 3. Medarbejderrepræsentanter
  1. Ingen meddelelser
 4. Forældrevalgte medlemmer
  1. Ingen meddelelser

 

 1. Evt. (5 min - slut kl. 20.55)

Let forplejning til bestyrelsen efterlyses

Dokumenter og dagsorden ud gerne en uge før i samme mappe

Skolens personale sender sms til skolebestyrelsens formand, ved passerende sager

 

 1. Godkendelse af referat (5 min - slut kl. 21.00)

Referatet lægges ud på drev - umiddelbart efter mødet. 

 

Referatet godkendt
 

Venligst

Lars og Linda