Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 28. oktober 2021

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde

Sted: Møde hos Helle Madsen, spisning på Restaurant SMAEK

 

Dato: 28/10-2021

Tidspunkt: 17.30 – 18.30 + spisning kl. 19.00 - ?

Mødeleder: Lars

Referent: Alexander

Deltagere: Anne, Christian, Janni, Marianne, Pernille, Charlotte, Lars, Helle, Ditte, Nikolai, Josefine, Alexander, Kasper og Linda

 

Fraværende:

Dagsorden

Tid

Referat

 

Opfølgning

 

1.

Godkendelse af dagsorden

 

5 min

Godkendt

 

2.

Nyt fra elevrådet

5 min

Vi arbejder med et fokus på boden, hvor der undersøges et sundere udvalg med salatbar, dagens ret.

 

3.

Orientering vedr. corona situationen

Kort orientering fra skolen om status og særlige opmærksomheder ifm. nye  restriktioner og genåbning

 

5 min slut kl.

17.45

Opstart med morgensang i uge 43 er udskudt til efter jul grundet det høje smittetryk.

 

4.

Skolebestyrelsesvalg 2022

Indledende drøftelse af det udsendte materiale og hvordan vi får lavet en god proces for at fange forældrene.

 

15 min slut kl.

18.00

Forskellige ideer om hvordan vi fanger forældrene til skolebestyrelsesvalget bliver drøftet.

-Korte videoer som kommer på AULA

Muligheden for at omlægge til forskudte valgperioder drøftes. Der er deadline for tilbagemelding 31/12

Punktet behandles færdig ved næste møde.

 

Måltidspolitikken

En ny kommunal måltidspolitik er godkendt og der er udsendt materiale til bestyrelsens behandling af temaet.

Kort drøftelse af hvordan bestyrelsen ønsker at håndtere politikken.

 

10 min slut kl. 18.10

 

Boden bliver inviteret med til et elevrådsmøde, for at få input fra elevrådet.

Vi afventer tilbagemelding fra mødet og koordinerer den endelige process ved næste skolebestyrelsesmøde.

 

7.

Meddelelser

Formand

Skoleleder

Medarbejderrepræsentanter

Forældrevalgte medlemmer

 

10 min slut kl. 18.20

 

b) Revision kommer på besøg i morgen

 

c) Ansættelsessamtaler

 

d)

 

8.

Evt.

 

5 min

slut kl. 18.25

 

Intet

 

9.

Godkendelse af referat

Referatet lægges ud på drev - umiddelbart efter mødet.

 

5 min

slut kl. 18.30

Godkendt

 

Venlig hilsen

Lars og Linda