Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 24. oktober 2023

Fælles skolebestyrelsesmøde 

Deltagere: 

Mødedato: tirsdag den 24.10.23.

Sted: Byplanvejens Skole 

Tidspunkt: 17.00 – 19.00 (19.30) 

Ordstyrer:  Søren/Linda

Referent: Kasper

 

Punkter:

Referat

tid

Byplanvejens Skole

Kl. 18.00 – 19.30

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

 1. Præsentation og konstituering af ny skolebestyrelse

Bestyrelsen og elevrådsrepræsentanter  præsenterede sig selv. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig og formand blev Michael Siglev og næstformand Louise Knudsen

 

Der er forslag om, at der på næste bestyrelsesmøde sættes et punkt på dagsordenen, hvor bestyrelsen kan drøfte og komme med forslag til, hvad bestyrelsen gerne vil bidrage med i sammenlægningsprocessen og etableringen af en ny skole.

23

 1. Nyt fra elevrådet

Velkommen til de nye repræsentanter fra elevrådet. Der er ikke afholdt elevrådsmøde forud for bestyrelsesmøde, hvorfor der ikke var nyt fra elevrådet.

10

 1. Godkendelse af regnskab 2022/23 og budget 2023/24

Budget for DUS er godkendt

Budget for skole er godkendt

30

 1. Skolebestyrelsernes Fællesråd ønsker at indsamle mere viden om, hvad vi med fordel allerede gør af lokale tiltag på skolerne for at øge elevernes trivsel. Målet er at kunne starte en idébank om alle de gode tiltag der findes og dermed skabe muligheder for at kunne drage nytte af erfaringer på tværs af skolerne. I bedes derfor svare på nedenstående to spørgsmål på jeres næstkommende bestyrelsesmøde: 
  1. Hvilke aktiviteter eller lokale tiltag har I på jeres skole for at styrke trivslen hos eleverne?
  2. Har bestyrelsen et særligt fokus på trivsel hos eleverne? Og i så tilfælde, hvordan kommer det til udtryk?

 

Ved tilfælde hvor der er udviklet lokale modeller for arbejdet med trivsel, kan disse vedhæftes besvarelserne og vil da indgå i en samlet idébank til anvendelse på tværs af skolerne.

Opsamling på besvarelserne præsenteres på næstkommende møde i Skolebestyrelsernes Fællesråd i december. 

Besvarelser sendes til cet-skole@aalborg.dk senest den 30. oktober.   

 

 

 

Bilag sendt via Aula.

10

 1. Meddelelser
  1. Formand
  2. Skoleleder
  3. Medarbejderrepræsentanter
  4. Forældrevalgte medlemmer

 

Skoleleder:

Byplanvejens Skole er blevet en del af et projekt via børns vilkår. Skolen får i den forbindelse besøg af børnemobilen.

 

 

10

 1. Evt.
 

5

Seminarieskolen

Kl. 18.00 – 19.00

  
 1. Godkendelse af referat fra sidst møde? 

 

 

2

 1. Godkendelse af dagsorden?

 

 

2

 1. Elevrådet har ordet
 

10

 1. Trafiksituationen
  • Marlene vil kontakte Jan Nymark Thaysen
  • P-situationen – SM kontakter UCN/Forvaltningen
 

10

 1. Evaluering af skolefesten
 

15

 1. Skolebestyrelsernes Fællesråd ønsker at indsamle mere viden om, hvad vi med fordel allerede gør af lokale tiltag på skolerne for at øge elevernes trivsel. Målet er at kunne starte en idébank om alle de gode tiltag der findes og dermed skabe muligheder for at kunne drage nytte af erfaringer på tværs af skolerne. I bedes derfor svare på nedenstående to spørgsmål på jeres næstkommende bestyrelsesmøde: 
 2. Hvilke aktiviteter eller lokale tiltag har I på jeres skole for at styrke trivslen hos eleverne? 
 3. Har bestyrelsen et særligt fokus på trivsel hos eleverne? Og i så tilfælde, hvordan kommer det til udtryk?

 

Ved tilfælde hvor der er udviklet lokale modeller for arbejdet med trivsel, kan disse vedhæftes besvarelserne og vil da indgå i en samlet idébank til anvendelse på tværs af skolerne.

Opsamling på besvarelserne præsenteres på næstkommende møde i Skolebestyrelsernes Fællesråd i december. 

  Besvarelser sendes til cet-skole@aalborg.dk senest den 30. oktober.   

 

10

 1. Nyt fra:
 2. DUS  

 

 1. Skole 

Børnetal – ind/udmeldelser

Status på byggeriet

 

 1. Ledelsen 

Budget 23/24

 1. K-klasserne

 

 1. Forældre
 

10

 1. Evt.

 

  

Fælles skolebestyrelsesmøde

Kl. 17.00 – 18.00

 1. Godkendelse af dagsorden

Velkomst ved Linda og Søren

2

 1. Præsentationsrunde

Gennemført

10

 1. Orientering om procesplan, herunder:
  • Navngivningsproces ”ny skole”
  • Skoleindskrivningsproces
  • Medarbejdersamtaler
  • Profilskole – proces
  • Byggeri – energirenovering
  • Legepladsbevilling
  • Pædagogisk weekend
  • Skolebestyrelsesvalg til foråret

Følgende er proces for kommende navngivningsproces:

Mandag d. 6.  november: Forældre, personale og andre interessenter inviteres op på Seminarieskolen til fyraftensmøde. 

Tirsdag d. 14. november: Bedømmelsesudvalget drøfter de udvalgte bud på nyt navn samt fortælling og udvælger en samlet vinder. Bedømmelsesudvalg består af repræsentanter fra de to bestyrelser, elevrådsformænd, politikere, ledelser

Mandag d. 20. november offentliggørelse af nyt navn og orientering af Børne og undervisningsudvalget 

Tirsdag d. 21. november fremsendes nyt navn til relevante instanser 

 

Følgende er proces udvælgelse af profilskole:

På næste skolebestyrelsesmøde d. 20.11.23 bliver der arbejdet videre med udvælgelse af profil for den nye skole. D. 22.11.23 afholdes personalemøde, hvor der arbejdes videre med profilprocessen. i uge 51 2023 bliver peget på tre områder, som kunne være aktuelle profiler for på den nye skole. Endelig profil udvælges i forår 2024.

 

Skoleindskrivningsproces:

Der er god energi i områdets børnehaver ift. at medvirke til at profilere “den nye skole” med målet om at medvirke til, at den nye skole bliver valgt til af børn og forældre i distriktet. 

De to børnehaveklasseledere fra de to eksisterende skoler har planlagt besøg i vores distriktsbørnehaver i perioden uge 40 til uge 46. 

Der bliver afholdt åbent hus på nuværende Seminarieskole d. 1.11.23, hvor skolen og de nye tiltag for den nye skole vises frem. D. 30.11.23 bliver der afholdt informationsmøde ift. skoleindskrivning til den nye skole.

 

Spørgsmål vedr. de trafikale forhold til den nye skole:

Begge bestyrelser udtrykte bekymring for manglende parkeringsforhold samt afsætningsmuligheder. Ledelsen er opmærksom på disse problemstillinger. Bekymringerne videregives til forvaltningsledelsen.

 

Børnehaven Isbjørnens nye lokaler er under opbygning. Det forventes, at børnehaven står færdig i januar 2025.

 

Spørgsmål vedr. renovering af eksisterende lokaler på nuværende Seminarieskolen:

Gulvene i både idrætssal og hal bliver renoveret. Ledelsen har indgivet et ønske om at få etableret en “hel” idrætshal på den nye skole.

 

Der bliver lavet gennemgribende energirenoveringer på nuværende Seminarieskole. Dette drejer sig om døre, vinduer samt ventilation.

 

Eksisterende materialer herunder læringsmidler, legeplads m.m. fra nuværende Byplanvejens Skole vil blive genbrugt på den nye skole.

 

Information om kommende internat for de to skolers personale:

Fredag d. 27.10.23 tager personalet fra de to skoler på et fælles internat. På internatet vil der blive arbejdet med at få etableret et stærkt fælles pædagogisk grundlag for den nye skole. Internatet vil også have et fokus på de sociale elementer for skolernes personale.

 

Der vil komme valg til bestyrelse for den nye skole omkring april 2024.

 

 

30

 1.  
  
 1.  
  
 1.  
  

Punkter til kommende møder:

  

Næste fælles skolebestyrelsesmøde 20. november 2023 på Seminarieskolen