Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 15. august 2022

 Mandag den 15. august 2022 kl. 18.30 - 21.00

Deltagere: Marianne, Lars, Daniel, Vibeke, Nina, Hans Henrik, Wissam, Mette, Ditte, Alexander, Kasper og Linda

 

Fraværende: Elevråd endnu ikke valgt

Mødeleder / referent: Linda / Alexander

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

Godkendt 

 

 1. Præsentation af medlemmerne i den nye bestyrelse (20 min - slut kl. 18.55)

Præsentation og velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen. 

 

 1. Intro om bestyrelsens og formandens opgaver (15 min - slut kl. 19.10)

Med henblik på en konstituering af den nye bestyrelse laves en kort præsentation af arbejdet i en skolebestyrelse samt de opgaver og funktioner, der knytter sig til formandsposten.

Information omkring bestyrelsen arbejde og opgaver, herunder opgaver der knytter sig til formandsposten. 

 

 1. Konstituering af bestyrelsen (25 min - slut kl. 19.35)

Medlemmerne af bestyrelsen beslutter, hvordan den kommende bestyrelse skal se ud. Beslutning om formand og næstformand.

Der er valgt ny formand og næstformand

Ny formand er Lars og ny næstformand er Nina

 

 1. Deltagelsen på de kommende forældremøder i husene (20 min - slut kl. 19.55)

Der er tradition for, at bestyrelsen deltager/præsenterer sig på de første forældremøder. Drøftelse af indslag og deltagelse på møderne.

Hus A – 7/9 kl. 17.00 – 19.00

Hus B – 30/8 kl. 17.00 – 19.00

Hus C – 1/9 kl. 18.00 – 20.00

Hus D – 14/9 kl. 17.15 – 19.15

Hus E – 7/9 kl. 17.15 – 19.15

Bestyrelsen er fordelt på de forskellige forældremøder efter følgende plan: 

A Marianne 

B Hans Henrik, 

C Lars

D Wissam og Daniel

E Nina og Vibeke

Indslag og emner til de kommende forældremøder:

- Præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer

- Henvendelser til bestyrelsen med kontaktoplysninger mm. 

 

 1. Bestyrelsens møder i skoleåret (20 min - slut kl. 20.25)

Der er udsendt forslag til mødedage til jer. Forslagene bygger på den tidligere bestyrelses ønsker til mødernes placering.

Hvordan skal årets møder placeres - dage og tidspunkter?

 

Forslag er:

Man d. 15.08.22 kl. 18.30-21.00

Tors d. 15.09.22 kl. 18.30-21.00

Tors d. 06.10.22 kl. 18.30-21.00

Ons d. 09.11.22 kl. 18.30-21.00

Tors d. 08.12.22 kl. 17.30-21.00

Ons d. 01.02.23 kl. 18.30-21.00

Tors d. 16.03.23 kl. 18.30-21.00

Ons d. 12.04.23 kl. 18.30-21.00

Man d. 15.05.23 kl. 18.30-21.00

Tors d. 08.06.23 kl. 17.30-21.00

 

Bestyrelsen drøfter placeringen af bestyrelsesmøderne i forhold til ugedage og tidspunkt for afholdelse. Det besluttes at der planlægges med 10 min. Pause på hvert møde.

Følgende plan er gældende for skoleåret 22/23:

Man d. 15.08.22 kl. 18.30-21.00

Tor d. 15.09.22 kl. 18.30-21.00

Tors d. 06.10.22 kl. 18.30-21.00

Ons d. 09.11.22 kl. 18.30-21.00

Tors d. 08.12.22 kl. 17.30-21.00

Ons d. 01.02.23 kl. 18.30-21.00

Tors d. 16.03.23 kl. 18.30-21.00

Ons d. 12.04.23 kl. 18.30-21.00

Man d. 15.05.23 kl. 18.30-21.00

Tors d. 08.06.23 kl. 17.30-21.00
 

 1. Valg til Skolebestyrelsernes Fællesråd (SFR) (Bilag)  (10 min - slut kl. 20.35)

Orientering om det forestående valg og muligheden for opstilling af forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelserne.

Orientering omkring skolebestyrelsens fællesråd, obs på deadline for kandidatopstilling 15. september. 

 1. Meddelelser (15 min - slut kl. 20.50)
 1. Formand
 2. Skoleleder
 3. Medarbejderrepræsentanter
 4. Forældrevalgte medlemmer

 

Nye medarbejdere: pædagog til c-hus, lærer til mellemtrinnet og en pædagogmedhjælper til dus og skoledelen.   

 

 1. Evt. (5 min - slut kl. 20.55)
  •  

Intet

 1. Godkendelse af referat (5 min - slut kl. 21.00)

Referatet lægges ud på drev - umiddelbart efter mødet. 

 

Godkendt 

 

Venligst

Linda Visborg