Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 9. november 2022

 

 Onsdag den 9. november 2022 kl. 18.30 - 21.00

i personalerummet 

Deltagere: Marianne, Lars, Daniel, Vibeke, Nina, Hans Henrik, Wissam, Mette, Ditte, Alexander, Kasper og Linda samt fra elevrådet Mai Lillelund

 

Fraværende: Daniel, Lars, 

Mødeleder / referent: Lars / Alexander 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

Godkendt

 

 1. Nyt fra elevrådet (10 min - slut kl. 18.45)

Elevrådet har søgt 10.000 kr. til fejring af, at aalborg kommune er blevet en børnevenlig kommune og vi har fået ansøgningen godkendt.  

 1. Princip for brug af meddelelsesbog (50 min - slut kl. 19.35) - bilag i drev

Den nye meddelelsesbog, der skal erstatte elevplanen, skal tages i brug i dette skoleår. Bestyrelsen skal lave et princip der forholder sig til brugen af meddelelsesbogen. Drøftelse af princip og input til udarbejdelse.

Link til princip for skole hjem samarbejdet

 

Det besluttes at fastholde det eksisterende princip for skole hjem samarbejde, som revideres og der laves et bilag til princippet omkring meddelelsesbogen. 

Ændringer til eksisterende princip:

Elevplan ændres til meddelelsesbog. 

Ressourcesyn på barnet kan tilføjes under linje omkring standpunkt. 

 

Ledelsen færdiggør et udkast til princip for skole hjem samarbejde og bilag for meddelelsesbogen

 

 

PAUSE i 10 min. - indtil kl. 19.45

 

 1. Godkendelse af budget 2022/23 (50 min - slut kl. 20.35) - bilag i drev

Den interne proces med behandling af budgettet for skole og Dus for skoleåret 2022/23 er nu afsluttet. Budgetforslaget er afslutningsvis behandlet i skolens MED-udvalg og er klargjort til behandling og godkendelse i skolebestyrelsen.

Kasper og Linda gennemgår budgetforslag for hhv. Dus og skole. 

 

Budgetforslag for skoledelen bliver gennemgået af LVI og budgettet er godkendt.

Budgetforslag for DUS bliver gennemgået af KBS og budgettet er godkendt.

 1. Meddelelser (15 min - slut kl. 20.50)
 1. Formand
 2. Skoleleder

-Vores nye skolemads tilbud er i gang, men der er ikke så stort salg endnu.

-Ansættelse af to nye lærer til special afd. 

-Personalet skal på pædagogisk internat d. 18-19 november

-Lørdag d. 12.11 afholdes der FLL på skolen

 1. Medarbejderrepræsentanter
 2. Forældrevalgte medlemmer

 

 1. Evt. (5 min - slut kl. 20.55)

Ønske om at placere skole hjem samtaler først eller sidst på dagen.

 

 1. Godkendelse af referat (5 min - slut kl. 21.00)

Referatet lægges ud på drev - umiddelbart efter mødet. 

 

Godkendt

 

Venligst

Lars og Linda