Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 12. april 2023

Onsdag den 12. april 2023 kl. 18.30 - 21.00

i personalerummet

 

 

Deltagere: Marianne, Lars, Daniel, Vibeke, Nina, Hans Henrik, Wissam, Mette, Henrik, Alexander, Kasper og Linda samt fra elevrådet Mai Lillelund og Kristina

 

Fraværende: Kasper, Mette, Wissam 

Mødeleder / referent: Nina / Alexander

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

Godkendt

 

 1. Nyt fra elevrådet (10 min - slut kl. 18.45)

Elevrådet er gået i drøftelse med elevrådet på seminarieskolen, med henblik på et muligt  fremtidigt samarbejde. 

 

 1. Bestyrelsens årsberetning (30 min - slut kl. 19.15)

Indledende drøftelser om årsberetning for bestyrelsen herunder form, indhold og proces.

Der er drøftet indholdet i en årsberetning, men behandlingen af punktet udsættes. 

 

 1. Skolefesten 27/4 - bestyrelsens rolle  (20 min - slut kl. 19.35)

Der er planlagt skolefest i år til den 27. april. Er bestyrelsen interesseret i at have en rolle og være synlige ved festen?

Drøftelse af om bestyrelsen vil have en opgave ved festen, hvis ja, hvilken?

 

Bestyrelsen har besluttet at deltage i festen som forældre og planlægger ikke noget i forbindelse med skolefesten. 

 1. PAUSE - 10 min

 

 

 1. Færdiggørelse af høringssvar til nye bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg (50 min - slut kl. 20.35)

Nina tager kontakt til bestyrelsesformanden fra Gug skole og undersøger muligheden for et fælles  høringssvar, eller dele af høringssvaret

 

 1. Meddelelser (15 min - slut kl. 20.50)
 2. Formand 
  1. Skoleleder Nyt advarselssystem til mobiltelefoner, tilbud om deltagelse i møde er sendt ud til bestyrelsen (deadline 18 april). Brugertilfredsundersøgelsen er sendt ud og der er deadline i juni. Klassesammenlægninger på 4. og 6. årgang og sammenlæsning på 5. årgang. Fyraftensmøde på 3. årgang 
 3. Medarbejderrepræsentanter
 4. Forældrevalgte medlemmer

 

 1. Evt. (5 min - slut kl. 20.55)
  • Henvendelse fra forældre

 

 1. Godkendelse af referat (5 min - slut kl. 21.00)

Referatet lægges ud på drev - umiddelbart efter mødet. 

 

Venligst

Nina og Linda