Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 22. januar 2024

Referat fælles skolebestyrelsesmøde 

Deltagere: 

Mødedato: mandag den 22.01.24.

Sted: Byplanvejens Skole 

Tidspunkt: 17.00 – 19.00

Ordstyrer: Michael

Referent: Henrik

 

Punkter:

Referat

tid

Fælles skolebestyrelsesmøde

Kl. 17.00 – 19.00

 1. Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendt

2

 1. Godkendelse af referat (B)

Godkendt

3

 1. Trafiksituationen (O)
  • Opfølgning på informationsmødet

SM orienterer om trafiksituationen. – nyt infomøde fra By/Land d. 31. jan.

30 km/t skilt ved skolen – det lyser ikke. – Tekniskserviceleder er på sagen

 

15

 1. Energirenovering af Seminarieskolen
  • Tidsplan gennemgås
  • Skolens ledelser ønsker bestyrelsens accept til at der evt. kan flyttes elever fra Seminarieskolen til Byplanvejens Skole i perioder under renoveringen.

SM orienterer – tidsplanen for renoveringen er pt ikke tilgængelig. Det er forventeligt at de er færdig 15/6 med bygning 1 og 4 plus varme anlæg. 

 

Der er tilslutning fra SB til at vi kan flytte elever fra en matrikel Seminarieskolen til en anden matrikel Byplanvejen ifm. renovering af lokaler 4 til 6. klasse er de klasser vi påtænker at flytte. Ledelsen er indforstået med at det giver nogle lavpraktiske udfordringer. Der bliver givet udtryk for bekymring for personalet i processen – de kommer til at pendle meget.

10

 1. Solbakkeskolens pædagogiske grundlag
  • Præsentation af ”one-pager” og processen indtil videre.

SM orienterer/status om handleplanen for vedtægter samt hvilket nedslag som er valgt. Som en del af processen arbejder vi på hvilket perspektiver vi kan opstille så vi kan se tegn på læring i den nye skole. 

 

10

 1. Mulighed for DUS 2 på Solbakkeskolen
  • Der ønskes drøftelse af muligheden for etablering af DUS2 på Solbakkeskolen

 

 

 

 

Stor bekymring fra forældre idet der ikke udbydes DUS 2 på skolen den nye skole. 

Forslag om infoaften på Fristedet 

Bekymring om to tilbud til eleverne ved dus 2 på skolen- 

SM orienterer – forvaltningen påtænker ikke at der skal være en DUS 2 på skolen. Ej heller plads

 

Forslag til at vi afholder et SB mød på Fristedet – eller de bliver inviteret med til et SB møde på skolen. Hammerhajen kunne evt. møde/se Fristedet.

 

Der er flertal for at vi går videre med Fristedet som DUS 2 ordning. 

10

 1. Solbakkeskolens logo

Der er indgået en aftale med Exakt om udarbejdelse af nyt logo. Processen bliver bredt inddragende, med skolebestyrelse, elever og medarbejdere.

 • Hvilke elementer skal indgå i skolens logo?
 • Bud på nyt logo

Elementer logo skal indhold: Børn, sol, bakke, skole, input fra eleverne – fx tegninger fra elever.

 

Gerne en historie bag logoet

 

Gerne fællesskab

 

Det skal være selvforklarende …

15

 1. Evaluering af informationsmøde

Hvad tager vi med fra mødet?

SM – Det var et godt møde. God energi. Ca. 70 deltager

Evt mere tid til punkterne 

10

 1. Orienteringspunkter (O)
 • Profilskole – status
 • Status på indskrivningen

 

SM orienterer om mulighed for et musik projekt (profilskole) i samarbejde med UCN. Forvaltningen er forløber for projektet

27 indskrevet. Der mangler forsat en del indskrivninger. 

5

 1. Evt.

Der er interesse for en skolefest. 

 

Ønske om feedback fra trivselmålinger

5

Punkter til kommende møder:

 

 

  

Byplanvejens Skole

Kl. 18.40 – 19.00

 1. Nyt fra elevrådet
 

5

 1. Meddelelser
  1. Formand
  2. Skoleleder
  3. Medarbejderrepræsentanter
  4. Forældrevalgte medlemmer
 • Formand

  • Intet

 • Ledelsen

  • Der er kommet godt gang i samarbejdet på tværs af årgangene på de to skoler, som til sommer bliver til Solbakkeskolen. Vi hører, at de aktiviteter, der er lavet bliver værdsat af eleverne

  • De elever, som hører til Gug Skoles distrikt fra august, får mulighed for at få deres skolegang på Gug Skole efter påskeferien.

 • Medarbejderne

  • Dussen skal på den nye skole være certificeret idrætsdus. Kompetenceudviklingen af pædagogerne er opstartet.

10

 1. Evt.

 

 

 

 

 

5

Seminarieskolen

Kl. 18.40 – 19.00

  
 1. Nyt fra:
 • Elevrådet
 • DUS  
 • Skole 
  • Børnetal – ind/udmeldelser
 • Ledelsen 
 • K-klasserne
 • Forældre
 

10

 1. Evt.

 

 

5

Næste fælles skolebestyrelsesmøde 12. marts 2024 på Byplanvejens Skole