Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 29. november 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde

Sted: Personalerummet, Byplanvejens Skole

 

Dato: 29/11-2021

Tidspunkt: 18.30 – 21.00

Mødeleder: Lars

Referent: Alexander

Deltagere: Anne, Christian, Janni, Marianne, Pernille, Charlotte, Lars, Helle, Ditte, Camilla, Alexander, Kasper og Linda

 

Fraværende: Camilla, Lars

Dagsorden

Tid

Referat

 

Opfølgning

 

1.

Godkendelse af dagsorden

 

5 min

Godkendt, Punkt 7 bliver flyttet frem og vi har i den forbindelse TLU med. 

 

2.

Nyt fra elevrådet

10 min

Punktet udgår

 

3.

Orientering vedr. corona situationen

Kort orientering fra skolen om status og særlige opmærksomheder ifm. nye  restriktioner og genåbning

 

5 min slut kl.

18.50

Vi har smitte på flere årgange og særligt de ældste elever er ramt.

Ændring i forhold til, at sende besked ud til forældre hvis vi har smitte. Vi vil i fremtiden kun sende besked ud på Aula. 

 

4.

Skolebestyrelsesvalg 2022

Videre drøftelse af materiale og den gode proces for at fange forældrene.

Vi snakkede på sidste møde om at lave korte videoer som kommer på AULA

Muligheden for at omlægge til forskudte valgperioder blev også drøftet. Der er deadline for tilbagemelding 31/12

 

15 min slut kl.

19.05

Bestyrelsen har besluttet at fasthold den nuværende valgperiode på 4 år og samtidig ordinær valgperiode.

Vi genoptager snakken om videoer til forældrene, når vi kommer tættere på valg.

 

5.

Regnskab og budget

Drøftelse af regnskab for 2020/21 samt budgetforslag til 2021/22.

KBS/LVI laver oplæg til drøftelse ud fra vedlagte bilag.

 

60 min slut kl. 20.05

 

KBS præsenterer budget for DUS og der i budgettet fokus på aktiviteter. Budgettet for DUS er godkendt.

LVI præsenterer regnskabet for skoleåret 20/21, hvor der var et overskud på 1,7 mil.

LVI præsenterer budget for skoleåret 21/22 - Budgettet er godkendt.

 

6.

Måltidspolitikken

En ny kommunal måltidspolitik er godkendt og der er udsendt materiale til bestyrelsens behandling af temaet.

Har elevrådet behandlet punktet og hvordan skal vi arbejde videre med det?

 

15 min slut kl. 20.20

 

Punktet udskydes

 

7.

Vedligeholdelse af bygninger

Punktet blev aftalt på mødet den 29.9.21.

Hvordan er det muligt for bestyrelsen at støtte op om vedligehold af bygninger. Hvilke tanker gør bestyrelsen sig omkring vedligehold?

 

20 min slut kl. 20.40

 

Bestyrelsen ønsker at bidrage med vedligeholdelse af skolen. Der bliver nævnt udearealer, feje, vaske udhæng mm. Bestyrelsens ønske er en arbejdslørdag, som man kender det fra børnehaverne.    

TLU:

-Hjælp til udeområder kunne være meget behjælpeligt.

-Indvendig vedligeholdelse kan give udfordringer.

-AK bygninger bruger pt pengene på energirenoveringer.

 

Bestyrelsen træffer afgørelse om en arbejdsdag på første møde i 2022 og kontakter efterfølgende TLU.

8.

Meddelelser

Formand

Skoleleder

Medarbejderrepræsentanter

Forældrevalgte medlemmer

 

10 min slut kl. 20.50

 

b) Vi har en del personale udfordringer med langtidssygemeldinger. Det har resulteret i et internt byt af en medarbejder.

c) Intet

d) Intet

 

9.

Evt.

 

5 min

slut kl. 20.55

Afholdelse af juleafslutning/møde?

Vi afventer status på smitte og vurderer om juleafslutning kan afholdes.

 

10.

Godkendelse af referat

Referatet lægges ud på drev - umiddelbart efter mødet.

 

5 min

slut kl. 21.00

Godkendt

 

Venlig hilsen

Lars og Linda