Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 14. juni 2022

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde

Sted: Mødelokale i SellersPoint, Vesterå 12, 1. th.

Dato: 14/06-2022

Tidspunkt: 17.30 – 18.40

Mødeleder: Lars

Referent: Alexander

Deltagere: Anne, Christian, Janni, Marianne, Charlotte, Lars, Mette, Ditte, Camilla, Alexander, Kasper og Linda

 

Fraværende:

Dagsorden

1.                         Godkendelse af dagsorden

                             5 min

3.                         Revidering af ordensregler

På baggrund af drøftelse på sidste møde er forslag til reviderede ordensregler lagt ud i mappen på drev. Ligeledes er aftale, som skal underskrives af forældre, ved elevers tilladelse til udgang.

 

Forslag drøftes og nye ordensregler godkendes.

                             15 min slut kl.

17.50                  Skoleleder gennemgik forslag til rettelser i skolens ordensregler.Forslaget blev drøftet. Der blev lavet enkelte ændringer i udkastet. De reviderede ordensregler samt aftale ift. elevernes tilladelse til udgang med forældreunderskrift er godkendt                    

8.                         Skoleboden

Opfølgning på skolebodens drift og økonomi.

Drøftelse af eventuelle tiltag eller ændringer.

Bilag fra sidste møde i mappen på drev.        15 min slut kl. 18.05                  Referat i bilag i bestyrelsesmappen på drev.

                            

9.                         Årsberetning

Bestyrelsen skal have lavet en årsberetning for det forgangne år. Drøftelse af proces og produkt drøftet på sidste møde. Næstformand har drøftet punktet med formand. opfølgning herpå.

Beslutning om hvordan årsberetningen formidles.                15 min slut kl.

18.20                  Bestyrelsen udarbejder en årsberetning som sendes til skoleleder.            

10.                       Meddelelser

a)                         Formand

b)                         Skoleleder

c)                         Medarbejderrepræsentanter

d)                         Forældrevalgte medlemmer 10 min slut kl. 18.30                  a)                        

 

b)  Der er lavet en aftale om, at et bestyrelsesmedlem deltager på kommende dimission og bidrager med en tale.

 

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer

 

 

 

c)

 

d)

                            

11.                       Evt.

-                                                        5 min

slut kl. 18.35    ●                          Henvendelse fra forælder vedr. skolens ringesystem            Skoleleder svarer afsender ift. til den videre behandling af henvendelsen

12                        Godkendelse af referat

Referatet lægges ud på drev - umiddelbart efter mødet.

                             5 min

slut kl. 18.40    Godkendt

 

Venlig hilsen

Lars og Linda