Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 15. maj 2023

Onsdag den 15. maj 2023 kl. 18.30 - 21.00

i personalerummet

 

 

Deltagere: Marianne, Vibeke, Nina, Hans Henrik, Mette, Henrik, Kasper og Linda

 

Fraværende: Elevrådet, Wissam, Daniel, Alexander

Mødeleder / referent: Nina / Kasper

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)
  • Godkendt

 

 

 1. Nyt fra elevrådet (10 min - slut kl. 18.45)
  • Intet nyt

 

 

 1. Bestyrelsens årsberetning (45 min - slut kl. 19.30)

Drøftelser om årsberetning for bestyrelsen herunder form, indhold og proces.

 •  Punktet udsættes til næste møde 

 

 

 1. Skolesammenlægning  (25 min - slut kl. 19.55)

Status på processen og drøftelse af videre proces. Herunder orientering 

 • D. 16.5.23 bliver forslaget om sammenlægning af Byplanvejens Skole og Seminarieskolen 2. behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget. D. 12.6.23 behandles forslaget i Økonomiudvalget inden endelig beslutning d. 19.6.23 i Byrådet. Bestyrelsen planlægger at lave et åbent brev til Økonomiudvalget. På det kommende bestyrelsesmøde d. 30.5.23 laves udkast til det åbne brev.

 

 1. Orientering om budgetproces 2024/27  (20 min - slut kl. 20.15)  (Bilag)

Orientering om igangværende budgetproces for budget 2024/27 og drøftelse heraf. 

 • Skoleleder orienterede om budgetprocessen for Aalborg Kommune herunder Børn og Unge-forvaltningen 2024/27.

 

 

 1. PAUSE - 10 min

 

 

 1. Mødekalender skoleåret 2023/24 (20 min - slut kl. 20.45)  (Bilag)

Drøftelse af placering af møder i kommende skoleår. Møderne planlægges samtidig med Seminarieskolen.

 • Udkast til kalender for kommende skoleår gennemgået ift. placering af bestyrelsesmøder. Konkret klokkeslæt for de kommende møder planlægges på et kommende møde.

 

 1. Meddelelser (5 min - slut kl. 20.50)
 2. Formand
 3. Skoleleder
  1. Information om den nye vision for Børn og Unge
  2. Information om den nye Børn og Unge-politik
  3. Information om analysen af special-tilbudsområdet, som er mundet ud i “Sammen om stærke fælleskaber”
  4. Bestyrelsesmøde d. 8.6.23 flyttes til d. 14.6.23.
 4. Medarbejderrepræsentanter
 5. Forældrevalgte medlemmer

 

 1. Evt. (5 min - slut kl. 20.55)
  •  

 

 1. Godkendelse af referat (5 min - slut kl. 21.00)

Referatet lægges ud på drev - umiddelbart efter mødet. 

 

Venligst

Nina og Linda